ลงทะเบียน รับทุนการศึกษา

ไม่จำเป็นต้องเป็น ม.3 และ ม.6 สามารถลงทะเบียนได้ทุกชั้น.

 กรุณากรอกข้อมูลที่มี ให้ครบ

ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่